ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  
ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
รายละเอียดประกันการเดินทาง
 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวรันส์ จำกัด
STANDARD
PLAN
SILVER
PLAN
GOLD CLASS
PLAN
PLATINUM
PLAN
SCHENGEN VISA
PLAN
ความคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด - บาท
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
  การสูญเสียอวัยวะสายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 2,500,000
3. การชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันเป็นผู้ป่วยในรพต่างประเทศ 2,000/24hr
max 10,000
3,000/24hr
max 15,000
3,000/24hr
max 15,000
4,000/24hr
max 20,000
3,000/24hr
max 15,000
4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินและการเคลื่อยย้ายกลับภูมิลำเนา 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000
5. ค่าใช้จ่ายในการส่ง ศพกลับประเทศ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000
6. การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย 50,000 150,000 200,000 200,000 ow/eco air fare
7. ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่พักเพื่อเยี่ยมผู้เอาประกันที่รพ.ในต่างประเทศ 50,000 150,000 200,000 200,000 Actual Cost
8. ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 1,000 1,500 2,000 2,000 1,500
9. ค่าเดินทางกลับประเทศงานศพ(คู่สมรส/บุตร/บิดามารดาผุ้เอาประกันเสียชีวิต) 50,000 150,000 200,000 200,000 -
10. ค่าบอกเลิกการเดินทาง Actual Cost Actual Cost Actual Cost Actual Cost -
11. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันเดินทาง - Actual Cost Actual Cost Actual Cost -
12. การล่าช้าของเที่ยวบิน 1,000/6hr
max 4,000
3,000/6hr
max 12,000
3,000/6hr
max 12,000
4,000/6hr
max 16,000
1,000/6hr
max 6,000
13. การจี้เครื่องบิน - 5,000/24hr
max 50,000
5,000/24hr
max 50,000
10,000/24hr
max 100,000
-
14. พลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน - 2,000/6hr
max 10,000
2,000/6hr
max 10,000
4,000/6hr
max 20,000
-
15. การล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน - 2,000/6hr
max 10,000
2,000/6hr
max 10,000
4,000/6hr
max 20,000
-
16. การพลาดต่อเที่ยวบิน - 2,000/6hr
max 10,000
2,000/6hr
max 10,000
4,000/6hr
max 20,000
-
17. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 1,000/6hr
max 4,000
3,000/6hr
max 12,000
3,000/6hr
max 12,000
5,000/6hr
max 20,000
-
18. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว - 5000/item
max 40,000
5000/item
max 40,000
5000/item
max 40,000
-
19. การสูญหายเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง - 5,000 5,000 5,000 -
20. การสูญหายเอกสารการเดินทาง - 5,000 5,000 5,000 -
21. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000
22. ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิต - 10,000 15,000 20,000 -
23. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน - 50,000 75,000 100,000 -
24. การให้ความช่วยเหลือ travel assistance/medical assistance included included included included included
( สั่งซื้อประกันโดยคลิกเลือกราคาที่ตารางเบี้ยประกันค่ะ )
  ระยะเวลาประกันการเดินทาง ตารางเบี้ยประกัน (บาท)
  1-4 days 299  768  944  1,195  395 
  5-7 days 370  952  1,170  1,481  489 
  8-10 days 477  1,229  1,509  1,912  631 
  11-14 days 602  1,552  1,906  2,413  797 
  15-18 days 745  1,920  2,360  2,986  986 
  19-22 days 889  2,288  2,812  3,559  1,176 
  23-27 days 1,050  2,703  3,321  4,205  1,389 
  28-31 days 1,210  3,118  3,831  4,850  1,602 
  32-60 days 1,800  4,638  5,700  7,215  2,383 
  61-90 days 2,857  7,357  9,041  11,445  3,779 
  91-120 days 3,930  10,122  12,438  15,746  5,200 
  121-150 days 5,002  12,886  15,835  20,046  6,620 
  151-180 days 6,076  15,651  19,232  24,347  8,041 
  ความคุ้มครองสำหรับเด็ก 6 เดือน - 14 ปี การชดเชยการเสียชีวิต 1,500,000
  สำหรับอายุ 66-80 ปี การชดเชยการเสียชีวิตจากอุบัตเหตุ 50 % ของทุนประกัน
เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th