ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน จอง ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน ไปไต้หวัน

  ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  
ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
หน้าหลัก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?

ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน ราคาถูก : มี 4 เที่ยวบิน

  บริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวไต้หวัน เปิดโลกกว้าง ไปไต้หวัน โดยท่านสามารถเปรียบเทียบทั้งราคาและเงื่อนไขของตั๋วก่อนจอง 
แวะ Airline  ตั๋วเครื่องบิน (บาท)  ( โปรดอ่านรายละเอียด ( more info ) ก่อนจอง และคลิก ปุ่มเลือกสีเขียว เพื่อดูราคารวมภาษี )
เที่ยวเดียว ไปกลับ
ตั๋วเครื่องบินไทเป
กรุงเทพ - ไทเป (Taipei)
-   - 11,000 
ตั๋วเครื่องบินไทเป (TPE) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 06พค - 30พย,06 - 24ธค,01มค - 04เมย,14 - 30เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินไทเป
กรุงเทพ - ไทเป (Taipei)
-   - 12,000 
ตั๋วเครื่องบินไทเป (TPE) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 01-05พค, 01-31ตค, 01-05ธค , 25- 31ธค, 05 - 13 เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินไทเป
กรุงเทพ - ไทเป (Taipei)
-   - 14,900 
ตั๋วเครื่องบินไทเป (TPE) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 06พค - 30พย,06 - 24ธค,01มค - 04เมย,14 - 30เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินไทเป
กรุงเทพ - ไทเป (Taipei)
-   - 16,200 
ตั๋วเครื่องบินไทเป (TPE) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 01-05พค, 01-31ตค, 01-05ธค , 25- 31ธค, 05 - 13 เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
 
 
ไต้หวัน Taiwan

สนามบินหลักในไต้หวัน : TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT(TPE)

ข้อมูลเบื้องต้น : ไต้หวัน
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ ประมาณ 160 ก.ม. (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu)และเกาะเล็กเกาะน้อยอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง พื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

เมืองหลวง ไทเป (ประชากรประมาณ 2.7 ล้านคน)

ประชากร 23 ล้านคน (ปี 2545) ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สำคัญ 9 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan,Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat และ Yami

ภูมิอากาศ ร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน ฤดูร้อน (พ.ค.-ก.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 27 - 35 C ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 C

ภาษา จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

หน่วยเงินตรา เหรียญไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NT$)35.06 NT$ = $1 US หรือ 1 เหรียญไต้หวัน = 1.34 บาท

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของ GDP ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย ผัก ข้าวโพด ผลไม้ ดอกไม้ และชา ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก และวัว

อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.62 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เป็นสายเลือดของเศรษฐกิจไต้หวัน โดยภาคอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

เมืองสำคัญในไต้หวัน
-เกาสง (Kaohsiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน และเป็นท่าเรือใหญ่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก
- จีหลง (Keelung) เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ

การท่องเที่ยว ประเทศไทยและคนไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวไต้หวันในทุกระดับ เนื่องจากความใกล้ชิดในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและศาสนาพุทธ ปัจจุบันคนไต้หวันเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ปีละประมาณ 700,000 คน มีชุมชนชาวไต้หวันเดินทางมาติดต่อค้าขายและลงทุนในประเทศไทย ประมาณ 150,000 คน ในระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2545 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้ให้การตรวจลงตราแก่ชาวไต้หวัน จำนวน 361,248 ราย นอกเหนือจากนี้ คาดว่าเป็นการขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ ที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวัน ตึกไทเป 101(Taipei 101), พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Palace Museum, อนุสรณ์สถานวีรชน(The Martyr's Shrine), ทำเนียบประธานาธิบดี(President house), อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค(CKS Memorial Hall), พิพิธภัณฑ์ไต้หวันเมื่อวันวาน(National taiwan museum), วัดหลงซันซื่อ, ศูนย์หัตถกรรมไต้หวัน(Taiwan's ceramics center), อาคารชมวิวทิวทัศน์ชินกง(Shinkong Observatory Tower), สวนสัตว์ไทเป (Taipei Zoo)

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ
 
 

ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน

เพียงแต่คุณสมัครเป็นสมาชิก เลือกจุดหมายปลายทางและสายการบิน จากนั้นกรอกชื่อ ที่อยู่ จำนวน และชื่อผู้โดยสาร โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางทุกท่านว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)หรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ
ราคาตั๋ว,เซอร์ชาร์จน้ำมัน,ภาษี,ค่าประกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายสายการบิน และความผันผวนของค่าเงิน และเส้นทางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยนโยบายของสารการบินนั้น ๆ
ค่าเซอร์ชาร์จน้ำมัน, ภาษี, ค่าประกัน ที่แสดงเป็นตัวเลขใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จะทราบอัตราที่แน่นอนเมื่อมีการออกตั๋ว
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด = B, E, G, H, K, L, M, N, O, Q, S, T, U, V, W, X, Y ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ = C, D, I, J, Z ตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่ง = A, F,P

เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th