ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า จอง ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า ราคาถูก เที่ยวโอซาก้า ไปโอซาก้า

  ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  
ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
หน้าหลัก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?

ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า ราคาถูก : มี 4 เที่ยวบิน

  บริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวโอซาก้า เปิดโลกกว้าง ไปโอซาก้า โดยท่านสามารถเปรียบเทียบทั้งราคาและเงื่อนไขของตั๋วก่อนจอง 
แวะ Airline  ตั๋วเครื่องบิน (บาท)  ( โปรดอ่านรายละเอียด ( more info ) ก่อนจอง และคลิก ปุ่มเลือกสีเขียว เพื่อดูราคารวมภาษี )
เที่ยวเดียว ไปกลับ
ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า
กรุงเทพ - โอซาก้า (Osaka)
-   - 21,200 
ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า (KIX) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 16พค-30กย,01-30พย,06-24ธค,08มค-24มีค
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า
กรุงเทพ - โอซาก้า (Osaka)
-   - 21,600 
ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า (KIX) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 25มีค-15พค,01-31ตค,01ธค-05ธค,25ธค-07มค
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า
กรุงเทพ - โอซาก้า (Osaka)
-   - 27,000 
ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า (KIX) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 16พค-30กย,01-30พย,06-24ธค,08มค-24มีค
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า
กรุงเทพ - โอซาก้า (Osaka)
-   - 30,000 
ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า (KIX) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 25มีค-15พค,01-31ตค,01ธค-05ธค,25ธค-07มค
โดย การบินไทย (TG)
more info
 
 
โอซาก้า OSAKA

สนามบินในโอซาก้า KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT(OSA)

ข้อมูลเบื้องต้น : นครโอซาก้า Osaka

ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเข้าโอซาก้าหรือไปอยู่โอซาก้าเป็นการชั่วคราว ท่านสามารถเดินทางเข้าเมืองจากสนามบินคันไซโดยรถโดยสารถึงสถานี Namba หรือสถานี Osaka (50 นาที) หรือโดยรถไฟด่วน สาย Rapit ถึงสถานี Nankai Namba (30 นาที) หรือสาย Rapid ถึงสถานี JR Osaka (60 นาที) หรือสถานี JR Tennoji (42 นาที) ซึ่งค่าบริการถูกกว่าใช้บริการเช่าเหมารถแท็กซี่มาก

ผู้ที่เดินทางไปอยู่เป็นระยะเวลานาน ทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ภายใน 90 วันนับจากวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่น

ที่พักอาศัย ขอให้ตรวจสอบสัญญาการเช่า อาทิ เงินที่จะได้รับคืนภายหลังการบอกเลิกสัญญาเช่า เงินกินเปล่าและค่านายหน้า (ปกติเทียบเท่าไม่เกินค่าเช่า 1 เดือน)
เมื่อได้รับการทวงถามให้ชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ ค่าแก๊ส ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น
สอบถามเพื่อนบ้านเกี่ยวกับสถานที่และกำหนดวันที่ทิ้งขยะ
อาจเปิดบัญชีธนาคารที่อยู่ใกล้เพื่อสะดวกในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
หากต้องการขับขี่ยานพาหนะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง
ทำประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่โอซาก้า โดยขอให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอ หรือ Osaka Prefecfture Welfare Division, Insurance Guidance Department โทรศัพท์ 072-25-1000 สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สามารถติดต่อทำบัตรสุขภาพได้ที่สถานศึกษาของตน
สถานพยาบาลส่วนใหญ่ในโอซาก้าเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ และต้องนัดหมายล่วงหน้า พร้อมทั้งนำบัตรประกันสุขภาพติดไปด้วย หากเกิดเจ็บป่วยนอกเวลาทำการ ขอให้ติดต่อศูนย์พยาบาลฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดควรตรวจสอบด้วยว่ามีสถานพยาบาลแห่งใดที่ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ และสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านรับรักษาโรคทั่วไป หรือโรคเฉพาะด้าน

ก่อนเดินทางเข้าเมือง อาทิ คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น ผู้ที่ไปทำงาน นักเรียนและนักศึกษารวมทั้งผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย ควรรายงานตัวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจัดทำทะเบียนคนไทยในเขตคันไซ

กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ ป่วยหนัก อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ขอให้แจ้งหมายเลข 119 หรือพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "คิว คิว เดส" พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่เกิดเหตุ ชื่อผู้ติดต่อ และลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น จูโช : ป่วยหนัก จิโคะ : อุบัติเหตุ จะยิ : ไฟไหม้

วิทยุภาคภาษาไทยทางสถานีวิทยุ FM COCOLO รายการ "รักเมืองไทย"76.5 MHz ออกอากาศทุกวันพุธ เช้า 6.30-7.00 น. และกลางคืน 23.00-23.30 น.

สถานที่ท่องเที่ยวในโอซาก้า
Nakanoshima Festival Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ Nakanoshima ที่เพิ่งเปิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2012 ในตึกระฟ้าความสูงกว่า 200 เมตร แห่งนี้มีทั้งออฟฟิศ ร้านอาหารร้านค้า และเฟสติวัลฮอล์ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่
ปราสาท Kishiwada ปราสาทที่สร้างโดย Nigita Takaie คนในตระกูลเดียวกับ Kusunoki Masashige และ ต่อมาได้รับการบูรณะโดย Koide Hidemasa ลุงของ Toyotomi Hideyoshi
Inunakiyama Hot Spring (Inunaki Onsen Center) อยู่ในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ห่างจากตัวเมืองโอซาก้า 1 ชั่วโมง บ่อน้ำที่นี่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคปวดไขข้อ ปวดเส้นประสาท โรคกระเพาะและลำไส้ รวมทั้งโรคผิวหนัง
เขา Kongo ภูเขาที่พาดผ่านเขตแดนของทั้งจังหวัดโอซาก้าและนารา มีเส้นทางปีนเขาหลายระดับที่มีความยากตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูง ในดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีเทศกาลฉลองน้ำแข็งปกคลุมทุกหย่อมหญ้าบนเขา
ศาล Ishikiri-Tsurugiya เป็นชื่อของศาลเจ้าที่ชาวเมืองโอซาก้าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ระหว่างทางสักการะมีร้านรวงสไตล์ย้อนยุคเรียงรายอยู่สองข้างทาง
Sakai Hamono Museum พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงการผลิตมีดแบบฉบับดั้งเดิมของเมืองซาไก
วัด Nanshu-ji วัดชื่อดังที่เจริญรุ่งเรืองในด้านวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยคามาคุระ-มุโรมาจิ มีความเกี่ยวข้องกับปรมาจารย์พิธีชงชาที่อยู่ในย่านซาไกอย่าง Sen no Rikyu & Takeno Jouou
วัด Nozaki Kannon (วัด Jigen-ji ) วัดพระโพธิสัตว์ Nozaki ที่ถูกเอ่ยถึงทั้งในเพลงสั้นของญี่ปุ่น ละครหุ่นเชิดโจรุริ ตลกราคุโกะที่เล่นในแถบจังหวัดเกียวโต-โอซาก้า
Expo Park สวนสาธารณะทางวัฒนธรรมที่ล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม กีฬา และกิจกรรมยามว่างอีกด้วย

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ
 
 

ตั๋วเครื่องบินโอซาก้า

เพียงแต่คุณสมัครเป็นสมาชิก เลือกจุดหมายปลายทางและสายการบิน จากนั้นกรอกชื่อ ที่อยู่ จำนวน และชื่อผู้โดยสาร โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางทุกท่านว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)หรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ
ราคาตั๋ว,เซอร์ชาร์จน้ำมัน,ภาษี,ค่าประกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายสายการบิน และความผันผวนของค่าเงิน และเส้นทางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยนโยบายของสารการบินนั้น ๆ
ค่าเซอร์ชาร์จน้ำมัน, ภาษี, ค่าประกัน ที่แสดงเป็นตัวเลขใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จะทราบอัตราที่แน่นอนเมื่อมีการออกตั๋ว
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด = B, E, G, H, K, L, M, N, O, Q, S, T, U, V, W, X, Y ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ = C, D, I, J, Z ตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่ง = A, F,P

เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th