ตั๋วเครื่องบินกวางเจา จอง ตั๋วเครื่องบินกวางเจา ตั๋วเครื่องบินกวางเจา ราคาถูก เที่ยวกวางเจา ไปกวางเจา

  ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  
ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
หน้าหลัก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?

ตั๋วเครื่องบินกวางเจา ราคาถูก : มี 7 เที่ยวบิน

  บริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินกวางเจา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวกวางเจา เปิดโลกกว้าง ไปกวางเจา โดยท่านสามารถเปรียบเทียบทั้งราคาและเงื่อนไขของตั๋วก่อนจอง 
แวะ Airline  ตั๋วเครื่องบิน (บาท)  ( โปรดอ่านรายละเอียด ( more info ) ก่อนจอง และคลิก ปุ่มเลือกสีเขียว เพื่อดูราคารวมภาษี )
เที่ยวเดียว ไปกลับ
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา
กรุงเทพ - กวางเจา (Guangzhou)
-   - 3,200 
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา (CAN) ชั้นประหยัด T12M
โดย Kenya airways (KQ)
more info
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา
กรุงเทพ - กวางเจา (Guangzhou)
-   - 5,820 
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา (CAN) ชั้นประหยัด Z1M
โดย ไชน่าเซ้าเทริน์ (CZ)
more info
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา
กรุงเทพ - กวางเจา (Guangzhou)
-   - 8,000 
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา (CAN) ชั้นประหยัด W1M2N30AP
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา
กรุงเทพ - กวางเจา (Guangzhou)
-   - 8,600 
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา (CAN) ชั้นประหยัด V1M
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา
กรุงเทพ - กวางเจา (Guangzhou)
-   - 12,200 
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา (CAN) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 25-31ธค , 05-13เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา
กรุงเทพ - กวางเจา (Guangzhou)
-   - 12,800 
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา (CAN) ชั้นประหยัด H3M
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา
กรุงเทพ - กวางเจา (Guangzhou)
-   - 16,300 
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา (CAN) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 25-31ธค , 05-13เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
 
 
ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา Gungzhou

สนามบินกวางเจา : BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT(CAN)

ข้อมูลเบื้องต้น : นครกวางโจว
ที่ตั้งกวางเจา มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของจีน ตั้งอยู่ใกล้ฮ่องกงและมาเก๊า
แบ่งออกเป็น 21 เมือง, ประชากร ประมาณ 83 ล้านคน 98% เป็นชาวฮั่น, พื้นที่ 62% เป็นภูเขา
เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง คือ นครกวางโจว ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กม.ได้รับการขนานนามว่าเป็น "South Gate of China"

ภูมิอากาศของมณฑลกวางตุ้ง และจีนตอนใต้ มี 4 ฤดู คือ ธ.ค. - ก.พ. ฤดูหนาว มี.ค. - พ.ค. ฤดูใบไม้ผลิ มิ.ย. - ส.ค. ฤดูร้อน ก.ย. - พ.ย. ฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ระหว่าง 10-32 องศาเซลเซียส และฝนตกชุกในช่วง ก.พ. - เม.ย.

สถานที่ท่องเที่ยวในกวางเจา
สวนสาธารณะ ยฺเว่ซิ่ว ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่ง เนื้อที่ประมาณ 92 ตร.กม. ภายในสวนมีบริเวณแห่งความงามหลายแห่ง เช่น ภูเขา ยฺเว่ซิ่วซาน ภูเขา อู่หยางซาน ตึก เจิ้น ไห่ โหลว เป็นต้น บนยอดเขายฺเว่ซิ่วซานมีอนุสรณ์สถานเป็นแท่งหินตั้งแท่งหนึ่ง ที่เชิงเขามีอนุสรณ์สถานที่เป็นโถงใหญ่โถงหนึ่ง ทั้งสองแห่งเป็นอนุสรณ์สถานของ ดร. ซุน จง ซาน (ซุนยัดเซ็น) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ปัจจุบันประชาชนมักจะใช้โถงใหญ่เป็นที่จัดการประชุมหรือจัดการแสดงต่าง ๆ ชานเมืองด้านเหนือของกว่างโจว มีภูเขาสูง 382 เมตร ชื่อ ไป๋ ยฺหวิน ซาน เป็นชื่อตามลักษณะที่มักจะมีเมฆสีขาวปกคลุมที่ยอดเขาเสมอ (ไป๋ = สีขาว ; ยฺหวิน = เมฆ) บนภูเขามีต้นไม้สูง รวมทั้งพืชพันธุ์ดอกไม้และต้นหญ้า มีน้ำใส หน้าผาสีแดง งดงามยิ่งนัก ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งสวนสาธารณะและโรงแรมที่พัก
อนุสาวรีย์ 5 แพะ ( Five Goat Monument ) สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางโจวมีความเ จริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม และถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองกวางโจวมาจนปัจจุบันนี้
พิพิธภัณฑ์สุสานฮ่องเต้ หนานเย่ว่ แห่งยุคฮั่นตะวันตก ตั้งอยู่ที่ถนนเจี่ยฟาง เป่ย เมืองกวางเจา เป็นสุสานของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งใน 80 พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก พื้นที่ครอบคลุมถึง 14000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยห้องจัดนิทรรศการ 10 ห้อง สุสานที่จัดแสดงเป็นของ เส้าเหมย แห่งหนานเย่ว์ ซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์ที่สองแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ในช่วงเวลา 206 ปี ก่อนคริสตกาล หรือ พ.ศ.24 ตัวสุสานขุดลึกลงไปยังชั้นใต้ดิน ถึง 20 เมตร สุสานดังกล่าว ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ 750 ก้อนที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และ เครื่องมือ เครื่องใช้ สืบทอดทางวัฒนธรรม กว่า 10000 ชิ้น อาทิ เครื่องทองเหลือง และเครื่องปั้นดินเผา ในลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม เย่ว์ ของจีนทางใต้ หรือ วัฒนธรรมหนานเย่ว์ รวมไปถึงเครื่องอันแสดงถึง วัฒนธรรมของจีนกลาง และฉู่ วัฒนธรรมจีนใต้ บาฉู่ ของจีนตะวันตกเฉียงใต้ ฮั่นทางตอนเหนือ แม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างชาติไฮไลท์ของอนุสรณ์บรรจุสุสาน คือ เสื้อผ้าไหมหยก ซึ่งทำด้วยหยกกว่า 2291 ชิ้น แต่ละชิ้นจะร้อยโยงกันด้วยทอง เงิน และ ทองแดง เครื่องแต่งกายเช่นนี้ มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นในโลกนี้ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมหนานเย่ว์ ในส่วนเพิ่มเติม สถานที่แห่งนี้ ยังมี กระดิ่งพวงทองเหลือง 3 ชุด แจกันทองเหลือง 36 ใบ กระจกทองเหลือง 36 บาน และ ตราประทับทอง อีก 3 ชิ้นซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมหนานเย่ว์ ม่านพับที่เก่าและใหญ่ที่สุดที่ใช้ในจีนก็อยู่ที่นี่ ซึ่งของทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งทอที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

การเข้าเมือง ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไปจีน ต้องขอวีซ่า ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไปจีน เดินทางเข้าจีนได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า การขอต่ออายุวีซ่าในนครกวางโจว ติดต่ดที่ เทียนหม่ากั๋วจี้ โทร.86-20-81881880 113 ถ.หบันเจียงซีลู่ ผู้ที่เดินทางผ่านจีนไปประเทศที่สาม ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า หากรอเปลี่ยนเครื่องบินไม่เกิน 24 ช.ม.

ระเบียบการศุลกากร ผู้ที่เดินทางต้องกรอกแบบคนเข้าเมือง แบบศุลกากรและแบบสุขภาพอนามัย จีนอนุญาตให้นำบุหรี่เข้าประเทศได้ 400 มวน สุรา 1 ลิตร เงินตราสกุลอื่นหากมีมากเกินกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องสำแดง ห้ามนำของเก่าอายุเกินกว่า 100 ปี งานศิลปะ ทองคำ ออกนอกประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาต

การเดินทาง
รถแท็กซี่ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด
รถไฟใต้ดินในกวางเจา บริการตั้งแต่ 05.30 - 23.00 น.
รถประจำทาง จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนจึงจะนั่งรถประจำทางได้ ส่วนราคาจะแตกต่างกันไป แต่ต่ำสุด 2 หยวน
คนต่างชาติจะขับรถได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตขับขี่ของจีนเท่านั้น

ข้อพึงระวังสำหรับนักท่องเที่ยว
ควรสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่าและบัตรโดยสารเครื่องบิน เก็บให้ปลอดภัยเสมอ
สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ ยกเว้นที่ศูนย์การค้าหรือร้านของทางการ
โทรศัพท์ทางไกล ตามโรงแรมสากลมีราคาแพงมากการใช้บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IP Card) จะสะดวกกว่า
ติดต่อกลับประเทศไทยให้กด 00 66 ตามด้วยรหัสเมืองและหมายเลขโทรศัพท์ ระบบเรียกเก็บเงินปลายทาง ให้กด 10866 ใช้ได้กับตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกแห่ง
ให้ระวังการเดินเที่ยวยามราตรีตามลำพังซึ่งอาจมีสตรีชาวจีนมาพูดคุย ชวนดื่มของมึนเมา และเรียกเก็บเงินจำนวนมาก ในภายหลัง หญิงบริการในจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ และโรงแรมที่พัก
ในขณะขับรถให้ระวังการโบกรถจากคนแปลกหน้า
จีนใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ แต่ปลั๊กจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่
กรณีที่หนังสือเดินทางหาย ให้แจ้งตำรวจและนำเอกสารแจ้งความมายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต

ข้อแนะนำด้านวัฒนธรรม
คนกวางเจาจะไม่ทักทายคนแปลกหน้าก่อน
หัวข้อสนทนาที่คนกวางเจาชื่นชอบ ได้แก่ ศิลปะ ชีวิตประจำวัน การงาน การศึกษา และเรื่องยาเพื่อสุขภาพ
สีที่คนกวางเจาชื่นชอบ คือ สีแดง หมายถึง ความโชคดี สีชมพูและสีเหลือง หมายถึง ความสุข ความรุ่งเรือง
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉิน 110 เรียกตำรวจ 120 เรียกรถพยาบาล 119 เรียกรถดับเพลิง 114 ถามเบอร์โทรศัพท์สถานที่ต่าง ๆ

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ
 
 

ตั๋วเครื่องบินกวางเจา

เพียงแต่คุณสมัครเป็นสมาชิก เลือกจุดหมายปลายทางและสายการบิน จากนั้นกรอกชื่อ ที่อยู่ จำนวน และชื่อผู้โดยสาร โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางทุกท่านว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)หรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ
ราคาตั๋ว,เซอร์ชาร์จน้ำมัน,ภาษี,ค่าประกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายสายการบิน และความผันผวนของค่าเงิน และเส้นทางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยนโยบายของสารการบินนั้น ๆ
ค่าเซอร์ชาร์จน้ำมัน, ภาษี, ค่าประกัน ที่แสดงเป็นตัวเลขใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จะทราบอัตราที่แน่นอนเมื่อมีการออกตั๋ว
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด = B, E, G, H, K, L, M, N, O, Q, S, T, U, V, W, X, Y ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ = C, D, I, J, Z ตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่ง = A, F,P

เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th