ตั๋วเครื่องบินเกาหลี จอง ตั๋วเครื่องบินเกาหลี ตั๋วเครื่องบินเกาหลี ราคาถูก เที่ยวเกาหลี ไปเกาหลี

  ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  
ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
หน้าหลัก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?

ตั๋วเครื่องบินเกาหลี ราคาถูก : มี 10 เที่ยวบิน

  บริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินเกาหลี จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเกาหลี เปิดโลกกว้าง ไปเกาหลี โดยท่านสามารถเปรียบเทียบทั้งราคาและเงื่อนไขของตั๋วก่อนจอง 
แวะ Airline  ตั๋วเครื่องบิน (บาท)  ( โปรดอ่านรายละเอียด ( more info ) ก่อนจอง และคลิก ปุ่มเลือกสีเขียว เพื่อดูราคารวมภาษี )
เที่ยวเดียว ไปกลับ
ตั๋วเครื่องบินโซล
กรุงเทพ - โซล (Seoul)
-   - 15,430 
ตั๋วเครื่องบินโซล (ICN) ชั้นประหยัด U6M เดินทาง16 พค -30 กย,01-30 พย,08 มค-31 มีค
โดย โคเรียนแอร์ (KE)
more info
ตั๋วเครื่องบินโซล
กรุงเทพ - โซล (Seoul)
-   - 15,430 
ตั๋วเครื่องบินโซล (ICN) ชั้นประหยัด U6M เดินทาง 01 เม.ย.-15 พ.ค.,20 มิ.ย.-31 ส.ค.,01 -31 ต.ค.,10 ธ.ค.- 07 ม.ค.
โดย โคเรียนแอร์ (KE)
more info
ตั๋วเครื่องบินปูซาน
กรุงเทพ - ปูซาน (Pusan)
-   - 15,430 
ตั๋วเครื่องบินปูซาน (PUS) ชั้นประหยัด U6M เดินทาง 01 เม.ย.-15 พ.ค.,20 มิ.ย.-31 ส.ค.,01 -31 ต.ค.,10 ธ.ค.- 07 ม.ค.
โดย โคเรียนแอร์ (KE)
more info
ตั๋วเครื่องบินปูซาน
กรุงเทพ - ปูซาน (Pusan)
-   - 15,600 
ตั๋วเครื่องบินปูซาน (PUS) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 06พค - 30พย,06 - 24ธค,01มค - 04เมย,14 - 30เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโซล
กรุงเทพ - โซล (Seoul)
-   - 15,800 
ตั๋วเครื่องบินโซล (ICN) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 06พค - 30พย,06 - 24ธค,01มค - 04เมย,14 - 30เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินปูซาน
กรุงเทพ - ปูซาน (Pusan)
-   - 16,900 
ตั๋วเครื่องบินปูซาน (PUS) ชั้นประหยัด U6M เดินทาง 16May -30Sep,01-30Nov,08Jan-31Mar
โดย โคเรียนแอร์ (KE)
more info
ตั๋วเครื่องบินปูซาน
กรุงเทพ - ปูซาน (Pusan)
-   - 17,000 
ตั๋วเครื่องบินปูซาน (PUS) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 01-05พค, 01-31ตค, 01-05ธค , 25- 31ธค, 05 - 13 เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโซล
กรุงเทพ - โซล (Seoul)
-   - 17,500 
ตั๋วเครื่องบินโซล (ICN) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 01-05พค, 01-31ตค, 01-05ธค , 25- 31ธค, 05 - 13 เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโซล
กรุงเทพ - โซล (Seoul)
-   - 20,000 
ตั๋วเครื่องบินโซล (ICN) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 06พค - 30พย,06 - 24ธค,01มค - 04เมย,14 - 30เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโซล
กรุงเทพ - โซล (Seoul)
-   - 23,000 
ตั๋วเครื่องบินโซล (ICN) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 01-05พค, 01-31ตค, 01-05ธค , 25- 31ธค, 05 - 13 เมย
โดย การบินไทย (TG)
more info
 
 
เกาหลีใต้ South Korea

สนามบินเกาหลีใต้ INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT(ICN)

ข้อมูลทั่วไป
สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับสมญานามว่า "ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนมธรรมเนียมที่สืบทอดมายาวนานถึง 5,000 ปี

ที่ตั้ง เกาหลีใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ อยู่ใกล้กับประเทศจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย

ประชากร 47 ล้านคน

ภูมิประเทศ ร้อยละ 70 เป็นภูเขา

ภาษาราชการ เกาหลีมีภาษาและอักษรเป็นของตนเอง เรียกว่า "ฮันกึล"

ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู คือฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิอาจต่ำถึง -20 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคมและสูงถึง 35 องศาเซลเซียส ในเดือนกรกฎาคม

เมืองหลวง กรุงโซล Seoul มีประชากรประมาณ 10.5 ล้านคน ประชากรร้อยละ 47 อาศัยในเมืองใหญ่ 6 เมือง คือกรุงโซล ปูซาน แทกู แทจอน กวางจู และอินชอน บริเวณชายฝั่งทะเลมีเกาะกว่า 3,000 เกาะ

เงินตรา วอน

อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 วอนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การเข้าเมือง ไทยและเกาหลีใต้ทำสัญญายกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) หนังสือเดินทางทุกประเภทโดยพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
ผู้ที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้ต้องใช้หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน เมื่อถึงเกาหลีใต้แล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจสัมภาษณ์ผู้เดินทาง ซึ่งต้องสามารถแจ้งวัตถุประสงค์การเดินทางได้ชัดเจน และมีเงินเพียงพอสำหรับใช้ตลอดช่วงเวลาอยู่ในเกาหลีใต้
เกาหลีใต้ไม่เปิดเสรีสำหรับแรงงานต่างชาติ มีการจัดโควต้าให้ชาวต่างชาติไปทำงานเป็นผู้ฝึกงานทางอุตสาหกรรมได้เพียงเล็กน้อย ผู้ที่ประสงค์ไปทำงานในเกาหลีใต้ในลักษณะดังกล่าว จะต้องไปติดต่อขอสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเท่านั้น และจะต้องได้รับวีซ่าสำหรับผู้ฝึกงานทางอุตสาหกรรม โดยสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยด้วย

ข้อพึงระวังในการเข้าประเทศเกาหลีใต้ กรณีเข้าเมืองเป็นกลุ่ม (2 คนขึ้นไป) หากมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองได้ชัดเจน เจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้ร่วมเดินทางไปด้วยรับรองว่าจะเดินทางออกจากเกาหลีใต้พร้อมกัน มิเช่นนั้น ผู้รับรองอาจถูกสอบสวนและเดินทางออกจากเกาหลีใต้ไม่ได้ จนกว่าจะนำผู้ที่ได้รับการรับรองออกจากเกาหลีใต้ไปด้วย ดังนั้น หากมีผู้ไม่รู้จักขอให้แสดงตนว่าร่วมเดินทางไปด้วยกัน ท่านอาจต้องรับผิดชอบหากบุคคลดังกล่าวเข้าเมืองเกาหลีใต้ได้แต่หลบหนีและไม่เดินทางออกจากเกาหลีใต้
โปรดระวังเอกสารการเดินทางเป็นพิเศษขณะไปท่องเที่ยวบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน ควรพกพาเอกสารการเดินทางในที่ที่ปลอดภัยและถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ต่างหากอีกชุด 1 ชุด
คนเกาหลีใต้ส่วนมากไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นได้ ในการใช้รถแท็กซี่ ควรเตรียมแผนที่ นามบัตร ข้อมูลโรงแรมให้พร้อม โดยเฉพาะชื่อสถานที่เป็นภาษาเกาหลี กรุงโซลมีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินค่อนข้างดี และเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง

เครื่องแต่งกายสำหรับการเดินทาง ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อน โดยเฉพาะในฤดูหนาวซึ่งหนาวกว่าไทยมาก นอกจากนั้น อาจเตรียมครีมทาผิวเพื่อป้องกันผิวแตก

สถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีใต้
หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก (Bukchon Hanok Village) ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบ๊อคกุง ( Gyeongbokgung Palace) และพระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) ในอดีตป็นที่อยู่อาศัยขุนนางระดับสูง
ย่านวัฒนธรรมอินซา-ดง (Insa-dong Culture District) เดินจากหมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊กลงมาทางใต้ประมาณ 10 - 15 นาที มีห้องแสดงงานศิลปะ ร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพื้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ ภัตตาคารและร้านน้ำชาตามแบบเกาหลีดั้งเดิม
พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยราชวงศ์โชซอน
เมียงดง (Myeongdong) เป็นแหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางและอื่น ๆ
ตลาดนัมแดมุน (Namdaemun Market) เป็นแหล่งค้าขายสินค้าต่าง ๆ ในราคาถูก

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ
 
 

ตั๋วเครื่องบินเกาหลี

เพียงแต่คุณสมัครเป็นสมาชิก เลือกจุดหมายปลายทางและสายการบิน จากนั้นกรอกชื่อ ที่อยู่ จำนวน และชื่อผู้โดยสาร โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางทุกท่านว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)หรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ
ราคาตั๋ว,เซอร์ชาร์จน้ำมัน,ภาษี,ค่าประกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายสายการบิน และความผันผวนของค่าเงิน และเส้นทางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยนโยบายของสารการบินนั้น ๆ
ค่าเซอร์ชาร์จน้ำมัน, ภาษี, ค่าประกัน ที่แสดงเป็นตัวเลขใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จะทราบอัตราที่แน่นอนเมื่อมีการออกตั๋ว
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด = B, E, G, H, K, L, M, N, O, Q, S, T, U, V, W, X, Y ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ = C, D, I, J, Z ตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่ง = A, F,P

เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th