ตั๋วเครื่องบินเดนมาร์ก จอง ตั๋วเครื่องบินเดนมาร์ก ตั๋วเครื่องบินเดนมาร์ก ราคาถูก เที่ยวเดนมาร์ก ไปเดนมาร์ก

  ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  
ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
หน้าหลัก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?

ตั๋วเครื่องบินเดนมาร์ก ราคาถูก : มี 5 เที่ยวบิน

  บริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบินเดนมาร์ก จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดนมาร์ก เปิดโลกกว้าง ไปเดนมาร์ก โดยท่านสามารถเปรียบเทียบทั้งราคาและเงื่อนไขของตั๋วก่อนจอง 
แวะ Airline  ตั๋วเครื่องบิน (บาท)  ( โปรดอ่านรายละเอียด ( more info ) ก่อนจอง และคลิก ปุ่มเลือกสีเขียว เพื่อดูราคารวมภาษี )
เที่ยวเดียว ไปกลับ
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น
กรุงเทพ - โคเปนเฮเก้น (Copenhagen)
Dxb   - 24,800 
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น (CPH) ชั้นประหยัด U4M เดินทาง 10 มค-13 มีค,28 เมย-30 กย,01 พย-13 ธค
โดย เอมิเรตส์ (EK)
more info
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น
กรุงเทพ - โคเปนเฮเก้น (Copenhagen)
-   - 29,000 
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น (CPH) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 01มค-04 เมย, 14 เมย - 30 มิย,01 สค - 24 ธค
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น
กรุงเทพ - โคเปนเฮเก้น (Copenhagen)
-   - 30,000 
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น (CPH) ชั้นประหยัด V1M เดินทาง 05-13เมย,01-31กค,25-31ธค
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น
กรุงเทพ - โคเปนเฮเก้น (Copenhagen)
-   - 34,500 
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น (CPH) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 1มค-04 เมย, 14 เมย - 30 มิย,01 สค - 24 ธค
โดย การบินไทย (TG)
more info
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น
กรุงเทพ - โคเปนเฮเก้น (Copenhagen)
-   - 37,100 
ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเก้น (CPH) ชั้นประหยัด H3M เดินทาง 05-13เมย,01-31กค,25-31ธค
โดย การบินไทย (TG)
more info
 
 
เดนมาร์ก

สนามบินโคเปนเฮเก้น สนามบิน KASTRUP AIRPORT(CPH)

ข้อมูลทั่วไป ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน

ชื่อทางการ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark ตามภาษาเดนิช)

เมืองหลวง โคเปนเฮเกน (Copenhagen) หรือ Kobernhavn ตามภาษาเดนิช) , พื้นที่ 42,930 ตร.กม. (ไม่รวมเกาะกรีนแลนด์และเกาะแฟโร ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเอง) เดนมาร์กประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 400 เกาะ ซึ่งร้อยละ 90 ไม่มีผู้อาศัย

ประชากร รวมทั้งสิ้นประมาณ 5.3 ล้านคน ร้อยละ 70 อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด 4 เมืองตามลำดับได้แก่ Copenhagen, Arhus, Odense และ Aalborg ประชากรเกือบทั้งสิ้นเป็นชนชาติเดน (Dane) ร้อยละ 3 เป็นชาวต่างชาติ 

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ภาษาประจำชาติ เดนิช (Danish) อยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย คนเดนิชส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

เศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) ต่อหัวต่อคน อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก มาตรฐานการครองชีพจึงค่อนข้างสูง อาชีพหลัก ๆ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมบริการ กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น

วัดไทยในเดนมาร์ก : 2 แห่ง คือ
วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร : H.P. Hansensvej 3, 3660 Stenlose, Denmark. โทรศัพท์ (45) 4717-1180
วัดป่าโคเปนเฮเกน Rytterager 100, 2791 Dragor, Denmark. โทรศัพท์ (45) 3294-2522

จำนวนคนไทยที่พำนักในเดนมาร์ก : ประมาณ 6,000 คน, จำนวนคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเดนมาร์ก : ประมาณ 8,191 คน (2547), จำนวนคนเดนมาร์กเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย : ประมาณ 89,672 คน (2547)
อากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบถึง 3 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 16-18 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ความแตกต่างของเวลา ช้ากว่าประเทศไทย 6 ช.ม. (ปลายเดือนตุลาคม-ปลายเดือนมีนาคม)
เงินสกุล โครนเดนมาร์ก (DKK) อัตราแลกเปลี่ยนเงินโครนเดนมาร์กกับเงินสกุลต่างประเทศที่สำคัญคือ 1 โครน = 6.5 บาท และ 6 โครน = 1 ดอลลาร์สหรัฐและ 7 โครน= 1 ยูโร
ภัตตาคารไทย มีประมาณ 40 แห่ง (ประมาณ 25 แห่งในกรุงโคเปนเฮเกน) 
ร้านขายของชำของคนไทย นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย ประมาณ 15 แห่ง ไม่นับร้านขายของชำทั่วไปและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าไทย วางจำหน่าย 
การโทรศัพท์ทางไกลไปยังประเทศไทยรหัสประเทศไทย (0066) + รหัสจังหวัด [อาทิ กรุงเทพฯ (2) เชียงใหม่ (53), ขอนแก่น (43), สงขลา (47) เป็นต้น] + หมายเลขโทรศัพท์
การโทรศัพท์นอกจากใช้เครื่องของที่พักติดต่อโดยตรงหรือผ่านโอเปอเรเตอร์แล้ว อาจใช้เครื่องสาธารณะหยอดเหรียญหรือ Phone card หรือบัตร Pre-paid card ของเครือข่ายต่าง ๆ 
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉินทุกประเภท คือ 112, หมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูล คือ 113 
กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์เช่นเดียวกับไทย 
เวลาเปิดทำการของร้านค้าโดยทั่วไป จันทร์-ศุกร์ : 09.30-18.00 น. เสาร์ : 09.00-14.00 น. อาทิตย์ : ปิดทำการ
เวลาเปิดทำการของธนาคาร จันทร์-พุธและศุกร์: 09.30-16.00 น. พฤหัสบดี : 09.30-18.00 น.
การใช้บริการที่ร้านอาหาร : ไม่จำเป็นต้องให้ทิป (tip)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT หรือ MOM ตามภาษาเดนิช) ร้อยละ 25 ขอรับคืนได้ที่อากาศยานก่อนออกจากเดนมาร์ก โดยผู้เดินทางต้องแสดงใบเสร็จและสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ
ภาษาเดนิชที่อาจเป็นประโยชน์ กุ๊ดเด๋ (Goddag)=สวัสดี , ฟาร์เวล (Farvel)=ลาก่อน , ทัก (Tak)=ขอบคุณ , หมังทัก (Mamge Tak)=ขอบคุณมาก , โอ้นสะกุ (Undsk vid)=ขอโทษ

ข้อสนเทศที่พึงทราบ
การเดินทางไปเดนมาร์ก ถ้าเป็นหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
หนังสือเดินทางทูต-ราชการ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักอยู่ได้ 3 เดือน นักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในเดนมาร์ก
คนเดนมาร์กเคารพกฎระเบียบ รวมทั้งระเบียบการจราจร การสัญจรบนทางเท้า การใช้ทางข้ามถนน สัญญาณไฟจราจรสำหรับผู้เดินเท้า ผู้ขับขี่จักรยาน-จักรยานยนต์ และผู้ขับขี่รถยนต์
คนเดนมาร์กโอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อต่อเด็ก สตรี คนชรา และสัตว์เลี้ยงเป็นการเฉพาะ

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ
 
 

ตั๋วเครื่องบินเดนมาร์ก

เพียงแต่คุณสมัครเป็นสมาชิก เลือกจุดหมายปลายทางและสายการบิน จากนั้นกรอกชื่อ ที่อยู่ จำนวน และชื่อผู้โดยสาร โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางทุกท่านว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)หรือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ
ราคาตั๋ว,เซอร์ชาร์จน้ำมัน,ภาษี,ค่าประกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายสายการบิน และความผันผวนของค่าเงิน และเส้นทางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยนโยบายของสารการบินนั้น ๆ
ค่าเซอร์ชาร์จน้ำมัน, ภาษี, ค่าประกัน ที่แสดงเป็นตัวเลขใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จะทราบอัตราที่แน่นอนเมื่อมีการออกตั๋ว
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด = B, E, G, H, K, L, M, N, O, Q, S, T, U, V, W, X, Y ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ = C, D, I, J, Z ตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่ง = A, F,P

เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th