ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย   ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ทำประกันขอวีซ่า ตั๋วรถไฟยุโรป เรือสำราญ
  สมาชิก อีเมล์: รหัสผ่าน: การจองทำอย่างไร ?
01) นโยบายการชำระค่าบริการเป็นอย่างไร ?

คลิกที่นี่สำหรับนโยบายการชำระค่าบริการ & วิธีการชำระค่าบริการ 

02)นโยบายอัตราค่าบริการต่าง ๆ เป็นอย่างไร ?

ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน: ราคาตั๋วโดยสาร ไม่รวมค่าเซอร์ชาร์จน้ำมัน, ภาษีค่าประกัน ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินและเส้นทางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยนโยบายของสารการบินนั้น ๆ  ค่าเซอร์ชาร์จน้ำมัน, ภาษี, ค่าประกัน ที่แสดงเป็นตัวเลขใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จะทราบอัตราที่แน่นอนเมื่อออกตั๋ว ณ.วันนั้น ๆ การเลื่อนวันชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นหรือลงได้ หรืออาจถูกสายการบินตัดที่นั่ง ถ้าท่านไม่ชำระตามเวลาที่สายการบินกำหนด
อัตราค่าห้องพักโรงแรม: เป็นราคาต่อห้องต่อคืนที่รวมค่าบริการและภาษีต่าง ๆ แล้ว
อัตราค่ารับ-ส่ง,อัตราแพคเกจ,อัตราค่าตั๋ว: เป็นราคาต่อท่าน
Disclaimer: ราคาที่ปรากฎใน www.vipholidaytravel.co.th อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มีการคิดค่าธรรมเนียมการจองออนไลน์หรือไม่ ? ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการจอง ความจริงแล้วคุณจ่ายน้อยกว่าในการจองด้วยเงื่อนไขราคาพิเศษกับเรา

03) ขั้นตอนการจองเป็นอย่างไร ?

สำหรับการบริการต่าง ๆ  เราจะติดต่อทางผู้ให้บริการและทำการจอง ถ้าบริการที่คุณต้องการเต็ม เราเสนอบริการที่ใกล้เคียงระดับเดียวกันให้ท่านพิจารณา จะใช้เวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ถ้าเราได้รับคำสั่งจองในเวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ของวันจันทร์ - ศุกร์)

04) การจอง ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม และบริการอื่น ๆ ทำอย่างไร ?

การจองตั๋วเครื่องบิน
1. เลือกจุดหมายการเดินทางของท่าน อ่าน รายละเอียดเงื่อนไขของสายการบิน จนท่านพอใจแล้ว คลิก เลือก ซึ่งอยู่ด้านขวาสุดเพื่อดูราคาและภาษีโดยประมาณ เมื่อท่านพอใจแล้ว คลิก Book This Trip เพื่อกรอกข้อมูลการจองและรายละเอียดผู้ใช้บริการ ชื่อ,ประเภทผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ หรือเด็ก และจำนวนผู้เดินทางเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อความสะดวกในการจองบริการของท่าน * * * โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เป็นภาษาอังกฤษ  
และคลิกปุ่ม เลือกจองเที่ยวบินนี้ เพื่อไปยังขั้นตอน 2
2. คลิกปุ่มสีฟ้า ยืนยันการจอง เพื่อออกหมายเลขอ้างอิงออนไลน์
3. รอการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ ท่านสามารถตรวจสอบการจองโดยคลิก   ตรวจสอบการจองของท่าน   ถ้าสถานะ Confirmed หมายถึงการจองได้รับการยืนยันแล้ว บริษัทจะส่ง
  Check my trip Code   เพื่อใช้ตรวจสอบกับระบบกลาง Amadeus ที่ใช้ออกตั๋วเครื่องบินทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่เมนูด้านบนขวาสุดของ www.vipholidaytravel.co.th เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านมีที่นั่งและเที่ยวบินถูกต้องตามที่จองมา  กรุณาตรวจ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าว่าถูกต้องตามพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกตัวอักษร  บริษัทจะแจ้งราคาที่เป็นปัจจุบันให้ท่านทราบก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เมื่อท่านชำระเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือ อีเมล์ sale@vipholidaytravel.co.th บริษัทจะออก E-Ticket ให้กับท่านอย่างรวดเร็วที่สุด
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
การจองโรงแรม
1. โปรดเลือกโรงแรมที่ท่านสนใจ คลิก เลือก ซึ่งอยู่ด้านขวาสุดเพื่อเลือก วันเข้าพัก วันกลับ และประเภทห้อง และ คลิกไปขั้นตอนที่ 1.2 เพื่อกรอกรายละเอียดการจอง  เพื่อกรอกรายละเอียด ชื่อผู้เข้าพักตามจำนวนผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกในการจองบริการของท่าน  * * * โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่ท่านจองโรงแรมในต่างประเทศหรือตามบัตรประชาชนในกรณีทีท่านจองโรงแรมในประเทศ
และคลิกปุ่ม    ส่งรายละเอียดการจองโรงแรมนี้ เพื่อไปยังขั้นตอน
2. คลิกปุ่มสีฟ้า ยืนยันการจอง เพื่อออกหมายเลขอ้างอิงออนไลน์
3. รอการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ ท่านสามารถตรวจสอบการจองได้โดยคลิกที่     ตรวจสอบการจองของท่าน   ถ้าสถานะ Confirmed หมายถึงการจองได้รับการยืนยันแล้ว
เราจะแจ้งราคาที่เป็นปัจจุบันให้ท่านทราบก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เมื่อท่านชำระเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งหรืออีเมล์ sale@vipholidaytravel.co.th เราจะออก อี-โวเชอร์  ( E - Voucher ) ให้กับท่านและผู้ให้บริการทางอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งจองที่สมบูรณ์ ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ได้ทันทีค่ะ
* ช่วงไฮซีซั่น, เทศกาล, งานแฟร์, ฮอลิเดย์ และวันหยุดพิเศษ การกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมในแต่ละประเทศ
* * * การจองโรงแรมในช่วงพีคดังกล่าวข้างต้น ควรจองล่วงหน้าและการรับชำระแล้วจะไม่จ่ายคืนเพื่อเป็นการยืนยันการจองห้องของท่านค่ะ
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
การจองบริการอื่น ๆนอกเหนือจากตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม
1. โปรดเลือกบริการของเราที่ท่านสนใจ และคลิกที่ ราคาที่ท่านต้องการใช้บริการ เพื่อกรอกข้อมูลการจองและรายละเอียดผู้ใช้บริการ ชื่อ,ประเภทผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ หรือเด็ก และจำนวนผู้เดินทางเป็นสิ่งสำคํญที่สุดเพื่อความสะดวกในการจองบริการของท่าน * * * โปรดตรวจทานชื่อผู้เดินทางว่าตัวอักษรสะกดถูกต้องตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่ใช้บริการในต่างประเทศหรือตามบัตรประชาชนในกรณีที่ใช้บริการในประเทศ 
และคลิกปุ่ม ขั้นตอนที่ 1 เลือกจองบริการนี้ เพื่อไปยังขั้นตอน
2. คลิกปุ่มสีฟ้า ยืนยันการจอง เพื่อออกหมายเบขอ้างอิงออนไลน์
3. รอการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ ท่านสามารถตรวจสอบการจองได้โดยคลิกที่     ตรวจสอบการจองของท่าน   ถ้าสถานะ Confirmed หมายถึงการจองได้รับการยืนยันแล้ว เราจะแจ้งราคาที่เป็นปัจจุบันให้ท่านทราบก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เมื่อท่านชำระเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือ อีเมล์ sale@vipholidaytravel.co.th เราจะออก อี-โวเชอร์  ( E - Voucher ) ให้กับท่านและผู้ให้บริการทางอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งจองที่สมบูรณ์ ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ได้ทันทีค่ะ

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

05) นโยบายการยกเลิกคำสั่งจอง
นโยบายการยกเลิกการจองตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและประเภทตั๋ว ซึ่งทาง บริษัทวีไอพีฮอลิเดย์ทราเวลจำกัด ให้รายละเอียดเงื่อนไขไว้ในรายการตั๋วแล้ว 

นโยบายการยกเลิกการจองห้องพัก

  ฤดูกาล
  ก่อนวันเข้าพัก
การชำระเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก
Normal
 
31 วัน
การโอนเงิน
มีค่าดำเนินการ 500 บาท + ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท**
15-30 วัน
การโอนเงิน
มีค่าดำเนินการ 500 บาท + ค่าห้องพัก 1 คืนโดยโรงแรม + ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท**
0-14 วัน
การโอนเงิน
ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทั้งจำนวน
No show
การโอนเงิน
ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทั้งจำนวน
ไฮซีซั่น, เทศกาล, งานแฟร์, ฮอลิเดย์, วันหยุดพิเศษ
การโอนเงิน
ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทั้งจำนวน

** ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังธนาคารในต่างประเทศของท่าน 1,000 บาท ค่ะ
- ช่วงไฮซีซั่น, เทศกาล, งานแฟร์ ฮอลิเดย์ และวันหยุดพิเศษ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมในแต่ละประเทศ
- ถ้าคุณไม่ได้ยกเลิกการจอง, และหรือไม่ได้เช็คอิน ณ.วัน เวลา ที่ได้ยืนยันไว้ คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่ะ
* * ในกรณีที่คุณ No Show ( Non-use of reservation ) เช็คเอ๊าท์ ก่อนเวลาที่กำหนด คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่ะ
* * ทางบริษัทวีไอพีฮอลิเดย์ทราเวลจำกัด ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย หลังจากการยกเลิกการจอง ใด ๆ ที่ไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทค่ะ

* * นโยบายคืนเงินให้ท่านใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ทางบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการยกเลิกจากผู้จองบริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น

นโยบายการยกเลิกการจอง ทัวร์ / รับ-ส่ง / ตั๋ว

ก่อนวันเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
  มากกว่า 30 วัน ชำระโดยบัตรเครดิต/การโอนเงิน
มีค่าดำเนินการ 500 บาท + ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ( ถ้ามี) หรือ ห้องพัก 1 คืนโดยโรงแรม ( ถ้ามี ) + ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท**
  น้อยกว่า 31 วันชำระโดยบัตรเครดิต/การโอนเงิน
ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทั้งจำนวน

** ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังธนาคารในต่างประเทศของท่าน 1,000 บาท ค่ะ
***ค่ะ เว้นแต่กรณีที่บริษัทไม่สามารถทำรายการได้ คืนเงิน 100 % ค่ะ
นโยบายการยกเลิกการจอง ฟรีแอนด์อีซี่ ไม่สามารถขอคืนได้ค่ะ เว้นแต่กรณีที่บริษัทไม่สามารถทำรายการได้ คืนเงิน 100 % ค่ะ
06) ทำอย่างไรเมื่อต้องการพักเพิ่มในราคาพิเศษเช่นเดิม ?

โปรดทราบ เมื่อต้องการพักเพิ่ม ท่านสามารถจองที่พักเพิ่มโดยล๊อกอินเข้ามาในระบบจอง www.vipholidaytravel.co.th เพื่อจองห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษค่ะ

07) นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างไร ?

www.vipholidaytravel.co.th เราเข้าใจและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญ เราเก็บชื่อ อีเมล์และที่อยู่ของท่านไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการของเราแก่ท่าน ติดต่อกับท่านเมื่อมีปัญหาในการจองเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นแต่ มีคำสั่งจากศาลหรือโดยกฎหมาย

08) ห้องแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร ?

โดยทั่วไปแล้วโรงแรม แบ่งห้องเป็น 4 แบบ: Standard, Superior, Deluxe, Executive โดยแตกต่างกันที่เตียงนอน สำหรับห้องexecutive จะเป็นห้องดีกว่ามาตรฐาน
Single Room สำหรับพัก 1 ท่าน ในห้องประกอบด้วย 1 เตียงเดี่ยว หรือ 1 เตียงใหญ่
Double Room สำหรับพัก 2 ท่าน ในห้องประกอบด้วย 1 เตียงใหญ่ ( ขนาด คิงส์หรือควีน ) หรือถ้าไม่มี อาจเป็น 2 เตียงเดี่ยว
Twin Room สำหรับพัก 2 ท่าน ในห้องประกอบด้วย 2 เตียงเดี่ยว หรือถ้าไม่มี อาจเป็น 1 เตียงใหญ่ ( ขนาด คิงส์หรือควีน )
Family Rooms มี 2 แบบหลัก :
Triple Room สำหรับพัก 3 ท่าน ในห้องประกอบด้วย 1 เตียงใหญ่ ( ขนาดควีนส์ ) และ 1 เตียงเดี่ยว หรือ 3 เตียงเดี่ยว โปรดแจ้งความต้องการมาขณะที่ท่านส่งคำสั่งจอง
Quad Room สำหรับพัก 4 ท่าน ในห้องประกอบด้วย 1 เตียงใหญ่ ( ขนาดควีนส์ ) และ 2 เตียงเดี่ยว หรือ 4 เตียงเดี่ยว หรือ เตียง 2 ชั้น โปรดแจ้งความต้องการมาขณะที่ท่านส่งคำสั่งจอง
เราสามารถช่วยท่านหาห้องพักสำหรับมากกว่า 4 ท่าน ได้ โปรดแจ้งจำนวนประเภทห้องและจำนวนผู้เข้าพักมาขณะที่ท่านส่งคำสั่งจอง
ห้องที่ท่านต้องการนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมว่ามีห้องว่างหรือไม่ค่ะ

09) นโยบายเกี่ยวกับเด็ก ?

คิดอัตราค่าห้องอย่างไรสำหรับเด็กที่พักกับผู้ปกครอง ? ปกติ เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครองในห้องแบบเตียงคู่หรือเตียงใหญ่ โดยไม่เพิ่มเตียงไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนเรื่องอายุของเด็กนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละโรงแรมซึ่งจะแสดงในหน้ารายละเอียดโรงแรมนั้น ๆ
เด็กอายุมากกว่า 12 ปี คิดราคาผู้ใหญ่ทั้งราคาห้องและอาหารเช้า
เด็ก 2-12 ปี พักเสริมกับผู้ใหญ่ได้ในห้องเตียงคู่หรือเตียงใหญ่เท่านั้นค่ะ (เรื่องอายุเด็กถ้ามีเปลี่ยนแปลงจะแสดงในหน้ารายละเอียดโรงแรมนั้น ๆ ) หากท่านมิได้ระบุว่ามีเด็กเข้าพักด้วย ทางโรงแรมจะคิดเงินเด็กที่มาพักเท่ากับราคาผู้ใหญ่อีก 1 ท่าน ค่ะ และทางโรงแรมจะคิดราคาผู้ใหญ่ 3 คน ในเด็กที่เข้าพักด้วยในห้องพักสำหรับ 3 คน ในกรณีที่มิได้ระบุว่ามีเด็กไปด้วย ที่นอนสำหรับเด็กอ่อนจะมีให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ
มีการระบุอายุในนโยบายเด็กหรือไม่ ? นโยบายเรื่องเด็กนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมค่ะ มีบางโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ อาจระบุอายุเป็นเรื่องสำคัญ

10) ถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จะทำอย่างไรถ้าต้องการจองโรงแรมให้บุคคลอื่น ? ท่านสามารถกรอกชื่อของบุคคลอื่นในช่อง รายชื่อผู้ใช้บริการ. ใช้อีเมล์ของคุณในการรับอีเมล์ยืนยันการจองค่ะ
จะทำอย่างไรกับการจองโรงแรมเมื่อเกิดเที่ยวบินของคุณล่าช้า ? โปรดแจ้งโดยตรงไปยังโรงแรม การเรียกเก็บเงินเพิ่มในกรณีเข้าพักล่าช้า อาจมีหรือไม่มีแล้วแต่นโยบายของโรงแรม นั้น ๆ ค่ะ สำหรับบริการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การจองโรงแรม โปรดแจ้งมาที่เรา ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์: sale@vipholidaytravel.co.th
เอกสารยืนยันการจอง คืออะไร ? เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่ง เอกสารยืนยันการจองไปถึงคุณทางอีเมล์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจองและเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถพิมพ์ได้ด้วยตัวท่านเองและนำไปแสดงเพื่อขอใช้บริการที่ท่านได้จองไว้ อย่าลืมนำเอกสารมาด้วย ณ.วันเข้าใช้บริการ หากท่านมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับ เอกสารยืนยันการจอง โปรดติดต่อมาที่ บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด  ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์: sale@vipholidaytravel.co.th
เราสามารถตรวจสอบการจองได้อย่างไร ?
คุณทำได้โดยคลิกลิ้งค์ที่ส่งไปในเมล์ หรือ  ตรวจสอบการจองของท่าน ที่ www.vipholidaytravel.co.th
เวลาเข้าพักและออกจากโรงแรม ? ปกตินโยบายของโรงแรม เวลาเข้าพักจาก 14:00 นาฬิกาและเวลาออกจากโรงแรม ก่อน 12:00 นาฬิกา
เราสามารถกินอาหารประเภทผักได้หรือไม่ ? ได้ค่ะ เพียงแต่เลือกช่องที่คุณต้องการในความต้องการพิเศษขณะกรอกคำสั่งจอง
เราสามารถติดต่อใครได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ? ติดต่อกับแผนกบริการลูกค้า ที่คอยบริการท่านวันจันทร์ - ศุกร์ 9:00 โมงเช้า ถึง 5:00 โมงเย็นค่ะ

เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th